Keni kredi në euro? BSH: Mund ta konvertoni në lekë

0

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi sot të bëjë disa ndryshime në rregulloren ““Për kredinë konsumatore dhe kredinë hipotekare”, të cilat parashikojnë, ndër të tjera, mundësinë që klientit t’i krijohet mundësia e konvertimit të kredisë në monedhën, në të cilën ai merr të ardhurat.

Sipas njoftimit të BSH, ndryshimet parashikojnë edhe të drejtën e konsumatorit për të kërkuar konvertimin e kredisë në monedhën, në të cilën gjeneron të ardhurat, si dhe shtimin e një shembulli ilustrues, që banka duhet t’ia vendosë në dispozicion konsumatorit si pjesë të informacionit parakontraktor, në rastet kur ai aplikon për një kredi në monedhë të ndryshme nga ajo e të ardhurave të tij.

Deri tani, kreditë për makina apo për shtëpi kryesisht jepen në euro, duke qenë se edhe tregtarët dhe ndërtuesit në këtë monedhë i shesin ato. Me këtë ndryshim, Banka e Shqipërisë mundëson klientët që, pavarësisht se blerja do të bëhej me euro dhe banka kredinë ja jep në këtë monedhë, këstet ai t’i paguajë në lekë.

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here